Radio Dada

Informatii (Legea audiovizualului nr.504 Art.48):

Date furnizor de servicii de programe:

 

a) denumirea, statutul juridic şi sediul social : DADA MUSIC SRL, Str. Eroilor 1A Focșani;

b)  numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală: Adi-Paul Boboc – Administrator, SC Laris Productions SRL – 49%;

c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială; Adi-Paul Boboc – Director General, Elena Burdușel – Redactor 

d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv: office@dadamusic.ro; www.radiodada.ro;

e) organismele de reglementare sau de supraveghere competente: www.cna.rowww.ancom.org.ro

f) lista serviciilor de programe pe care le asigura: Radio Dada 106,6 FM

g) nu editeaza nicio publicatie

Scroll to Top